Tietosuojakäytännöt

Venekerhon hallussa olevat henkilötiedot ja muut tiedot
Venekerho pitää jäsenluetteloa (exel-taulukko) jäsenistään. Luettelossa on jäsenen
liittymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot: etunimi, sukunimi, lähiosoite,
postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika,
liittymispäivä, veneilytutkinto, veneen rekisterinumero, veneen merkki, veneen
tyyppi, veneen pituus, veneen leveys, veneen nimi, moottori, moottorin teho,
tietojen markkinointilupa, lupa näyttää tiedot muille jäsenille

Tietojen säilytys
Jäsenluetteloa säilytetään ulkoisella muistilaitteella. Jäsenluettelon varmuuskopio on
talletettu toiselle ulkoiselle muistilaitteelle.

Tietojen suojaus
Jäsenluettelon ja varmuuskopion tiedot on salattu.
Jäsenluettelo ja varmuuskopio eivät ole yhteydessä internettiin tai muihin
tietoverkkoihin.
Jäsenluetteloa käsittelee vain johtokunnan nimittämä jäsenluettelon ylläpitäjä.

Jäsenen oikeus tarkistaa ja muuttaa tietojansa
Jäsenellä on oikeus pyytää nähtäväkseen omat venekerhon jäsenluettelossa olevat
tiedot ja pyytää muuttamaan virheelliset tai muuttuneet tiedot.
Tarkistus- ja muutospyynnön voi tehdä jäsenluettelon ylläpitäjälle tai johtokunnan
jäsenelle.

Vanhojen tietojen säilytys
Vanhoja muutettuja tai poistettuja tietoja ei säilytetä.

Tietojen poisto
Jäsenen tiedot poistetaan venekerhon jäsenluettelosta kun jäsen eroaa
venekerhosta.

Tietojen luovutus kolmannelle osapuolelle
Jäsenen tietoja voidaan johtokunnan päätöksellä luovuttaa kolmannelle osapuolelle
jos jäsen on jäsenhakemuksessa antanut luvan käyttää tietoja
markkinointitarkoitukseen tai jäsenistölle jaettavaan jäsen- ja alusluetteloon.